Quyết định 3451/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 3451/QĐ-BYT 2019

Quyết định 3451/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài liệu "Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc".

Tóm tắt nội dung Quyết định 3451/QĐ-BYT

03 tiêu chí công nhận “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3451/QĐ-BYT về việc phê duyệt Tài liệu "Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" ngày 06/8/2019.

Cụ thể, để được công nhận là “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”, bệnh viện cần đạt 03 tiêu chí sau:

Thứ nhất, bệnh viện đạt tối thiểu mức 4 (tối đa 1 năm trước thời điểm đánh giá) tiêu chí E1.3 về Nuôi con bằng sữa mẹ thuộc Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam.

Thứ hai, bệnh viện đạt mức yêu cầu của các bảng kiểm về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ (EENC) và Nuôi con bằng sữa mẹ.

Thứ ba, bệnh viện đạt mức yêu cầu của việc khảo sát bà mẹ sau sinh thông qua điện thoại.

Sau khi đã được công nhận, bệnh viện tự đánh giá hàng năm theo các bảng kiểm và báo cáo Bộ Y tế (đối với bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế) hoặc Sở Y tế (đối với bệnh viện trực thuộc Sở Y tế). Thời hạn của văn bản công nhận “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” là 05 năm, trước khi hết hạn 03 tháng, bệnh viện có đơn đề nghị Bộ Y tế/Sở Y tế gia hạn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu tới Quyết định 6858/QĐ-BYT.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 96
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo