Bộ tiêu chí an toàn Covid-19 trong trường học tại TP.HCM

Bộ tiêu chí an toàn khi mở cửa trường học tại TP HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; … trên địa bàn TP.HCM theo Quyết định 3588/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021.

Theo tiêu chí thành phần 01 yêu cầu giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phải có: Mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm vắc xin của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID.

Sau đây là các nội dung chính của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học bao gồm:

(1) Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non (10 tiêu chí);

- Đạt 08 -10 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ)

- Đạt 06 -07 tiêu chí thành phần: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; trong vòng 48h phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 08 tiêu chí thành phần).

- Đạt dưới 06 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 06 tiêu chính thành phần mới được hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ).

(2) Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục phổ thông (10 tiêu chí);

(3) Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (09 tiêu chí).

Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 1.864
0 Bình luận
Sắp xếp theo