Thời hạn giữ chức vụ với lãnh đạo, viên chức quản lý ngành giáo dục TP.HCM

Quy định về thời gian giữ chức vụ của viên chức lãnh đạo

Ngày 07/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành Quyết định 3205/QĐ-SGDĐT-TC về Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, thời hạn giữ chức vụ với CBCC lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM được quy định như sau:

*Đối với viên chức quản lý:

- Thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

*Đối với cán bộ công chức lãnh đạo:

- Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ vào Quy trình này, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý tại của đơn vị.

Quyết định 3205/QĐ-SGDĐT-TC có hiệu lực từ ngày 07/12/2020 và thay thế Quyết định 791/QĐ-SGDĐT-TC ngày 22/5/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 134

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo