Quyết định 276/QĐ-CA 2020 công bố án lệ

Công bố 02 án lệ về giải quyết vụ án dân sự

Quyết định 276/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ.

Ngày 02/10/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 276/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

Cụ thể, công bố 02 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua gồm:

Thứ nhất, Án lệ số 38/2020/AL: tài sản là quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đã được phân chia bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì có người khác khởi kiện đòi quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đó. Trường hợp này, Tòa án không thụ lý vụ án mới. Người có yêu cầu đòi quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định.

Thứ hai, Án lệ số 39/2020/AL: Người thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cam kết sau khi mua hóa giá nhà của Nhà nước sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà cho bên mua. Bên bán đã nhận tiền và giao nhà cho bên mua nhưng sau đó Nhà nước không hóa giá và không công nhận quyền sở hữu nhà. Trường hợp này phải xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà là giao dịch dân sự có điều kiện nhưng vô hiệu do điều kiện của hợp đồng không thể xảy ra.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tố tụng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 21
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo