Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015 số 72/NQ-CP

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015 số 72/NQ-CP có hiệu lực ngày 07/10/2015. Theo đó, Chính phủ thống nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô kể từ ngày 01/01/2016 và thống nhất tính tiền lương, phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điểm mới về việc làm, bảo hiểm xã hội và xuất khẩu lao động theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư số 84/2015/NĐ-CP

Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 72/NQ-CPHà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 9 năm 2015, tổ chức trong hai ngày 30 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2015, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định: chỉ số giá tiêu dùng thấp, tăng trưởng tín dụng đạt khá, cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, dự trữ ngoại tệ tăng cao, tỷ giá ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng; tỷ lệ nhập siêu vẫn giữ ở mức kiểm soát. Tổng cầu và sức mua tăng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao. Thu ngân sách nhà nước đạt khá. Môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng đạt 6,5%, là mức cao nhất so với cùng kỳ 4 năm qua. Sản xuất công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đạt khá. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo hiệu quả. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Tiềm lực quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản giảm sút do giá xuất khẩu giảm và thị trường tiêu thụ khó khăn; kết quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn hạn chế; việc triển khai các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh còn chưa đạt yêu cầu; tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ thuận lợi, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, khắc phục khó khăn; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chi tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, thúc đẩy xuất khẩu. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường kiểm soát và xử lý nợ xấu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xây dựng, tổng hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cân đối, xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách cho các Chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, nhất là các chương trình, dự án quan trọng, cấp bách sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chi tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 phù hợp với quy định của Luật nhà ở.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường triển khai quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng còn lại của năm 2015. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ nợ công. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là dịp cuối năm.

- Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai các giải pháp kết nối thị trường cả trong và ngoài nước; dự báo, đánh giá và thông tin kịp thời nhu cầu thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản. Tăng cường tuyên truyền về cơ hội, thách thức trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Chủ động nguồn cung thực phẩm phục vụ nhu cầu cuối năm. Tăng cường phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm. Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới phát triển thực chất, hiệu quả.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung đẩy mạnh thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 bảo đảm sự phù hợp và tính khả thi.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền các kết quả, thành tựu đã đạt được, tạo khí thế, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khẩn trương triển khai có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp các dịch vụ công.

- Các thành viên Chính phủ chủ động theo dõi những vấn đề dư luận xã hội và cử tri quan tâm, chủ động giải trình, trả lời kiến nghị cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội; rà soát, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung đã cam kết trước Quốc hội.

- Các bộ, cơ quan xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai nghiêm túc để giải quyết vấn đề nợ đọng văn bản; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực.

Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Báo cáo kết quả 3 năm (2013 - 2015) triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Báo cáo kết quả 3 năm (2013 - 2015) triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

Đánh giá bài viết
1 154
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo