Kế hoạch 4340/KH-SGDĐT TP.Hà Nội 2021 công tác Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2022

Kế hoạch Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Ngày 22/12 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 4340/KH-SGDĐT về công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Theo đó, Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát chỉ đạo của Ngành, của Thành phố và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 196

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo