Đề nghị bổ sung biên chế giáo viên trong 2022

Đề nghị bổ sung 27.850 giáo viên trong 2022

Mới đây Bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Kim Sơn đã đề nghị Thủ tướng phê duyệt bổ sung 27.850 biên chế giáo viên năm 2022, bảo đảm "có học sinh phải có giáo viên". Đây là nội dung đáng chú ý tại buổi hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022 của ngành Nội vụ sáng 12/1.

Sau đây là một số nội dung quan trọng liên quan đến ngành giáo dục đã được đưa ra trong hội nghị, mời các bạn cùng theo dõi.

Bộ giáo dục đào tạo đề nghị bổ sung biên chế giáo viên

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ luôn coi phát triển đội ngũ nhà giáo là khâu trọng tâm và là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, việc phát triển đội ngũ nhà giáo đang có ba vấn đề lớn, gồm: quy hoạch, rà soát, sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông; giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên; thực hiện chế độ chính sách với nhà giáo, liên quan đến thi đua khen thưởng và bồi dưỡng chất lượng.

Theo Bộ trưởng Giáo dục, trong các vấn đề đó, tình trạng thừa thiếu giáo viên đang được cả xã hội quan tâm. Xuất phát từ nhu cầu giáo viên, đặc biệt là cấp mầm non và tiểu học do tăng dân số cơ học, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Giáo dục đề xuất với Thủ tướng xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương năm 2022, bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, theo yêu cầu của Quốc hội.

"Chúng tôi mong Thủ tướng quan tâm phê duyệt vì những chỉ tiêu này sẽ giải quyết được phần quan trọng trong vấn đề thừa thiếu giáo viên hiện nay", Bộ trưởng nói.

Khi chỉ tiêu này được phê duyệt, ông mong lãnh đạo địa phương tổ chức thi tuyển kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng. Trong đó, ngành Nội vụ theo chức năng thực hiện giám sát quá trình thi tuyển.

Bên cạnh đề nghị bổ sung giáo viên, Bộ trưởng Giáo dục cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ không đưa giáo viên và nhân viên y tế vào kế hoạch tinh giản biên chế 10%. Vì trong tình trạng thiếu giáo viên mà cắt giảm cơ giới 10% thì ảnh hưởng rất lớn đến lực lượng giáo viên, đến việc đảm bảo đổi mới giáo dục phổ thông cũng như chất lượng giảng dạy.

Ông cũng mong các địa phương tiếp tục rà soát, tái sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông, để học sinh được hưởng môi trường giáo dục tốt nhất, cũng như giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Ngành giáo dục có chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là phát triển hệ thống các trường tư thục ở mầm non và phổ thông ở những vùng có điều kiện. Vì vậy, ông gửi gắm các địa phương, coi đây là giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội cho giáo dục.

Lãnh đạo ngành Giáo dục đề nghị các địa phương áp dụng hình thức ký hợp đồng để giải quyết trước mắt việc thiếu giáo viên, đặc biệt là ký hợp đồng đối với lực lượng giáo viên trong chuẩn cũ và có kế hoạch bồi dưỡng; sử dụng nguồn ngân sách của địa phương, đảm bảo nguồn ngân sách hợp pháp khác để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội có quy mô đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục lớn, 2.231 trên tổng số 2.483 đơn vị sự nghiệp (tỷ lệ 90%).

Biên chế giáo dục trên 99.400, chiếm 86% biên chế sự nghiệp Bộ Nội vụ giao năm 2021. Biên chế viên chức giáo viên theo định mức còn thiếu hơn 7.100 chưa được bổ sung, trong khi đó nhu cầu tăng trường, tăng lớp, tăng biên chế do dân số và học sinh vẫn tăng theo tốc độ đô thị hóa.

"Điều này đã và đang đặt ra bài toán hết sức khó khăn với Thủ đô trước yêu cầu đảm bảo đồng thời tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo có học sinh có giáo viên đứng lớp", ông Ngọc Anh nói.

Để triển khai có hiệu quả việc tiếp tục tinh giản biên chế sự nghiệp tối thiểu 10% nhiệm kỳ 2021 - 2025, Hà Nội đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có giải pháp giải quyết kịp thời đối với các tồn tại lĩnh vực giáo dục. Theo ông, cần xác định rõ lại tỷ lệ định mức biên chế, chương trình học theo định mức mới, quan điểm về tự chủ đối với cơ sở giáo dục các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở để các địa phương có cơ sở thực hiện.

Theo Chủ tịch Hà Nội, các chủ trương của Trung ương đã rất rõ, nhưng khi các cơ chế chính sách chưa được ban hành kịp thời mà vẫn giảm biên chế cơ học là "chưa phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động".

"Trong thời gian chưa có văn bản điều chỉnh, cho phép thành phố Hà Nội được tạm ký hợp đồng lao động đối với số giáo viên còn thiếu tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có mức tự đảm bảo chi thường xuyên dưới 10%, nguồn kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục của UBND quận, huyện, thị xã", Chủ tịch Chu Ngọc Anh đề nghị.

Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương cũng đề nghị Chính phủ tinh giản biên chế nên loại trừ ngành giáo dục, y tế vì "tỉnh nào cũng thiếu biên chế giáo viên như Hà Nội".

Hà Nội kiến nghị tăng biên chế giáo viên

Thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ xem xét, giao bổ sung 7.134 biên chế viên chức giáo viên theo định mức để có thể bố trí kịp thời giáo viên đứng lớp. Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Báo cáo số 146-BC/TU ngày 19-10-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Giảm 9,5% đơn vị sự nghiệp công lập

Đến nay, thành phố đã sắp xếp giảm 267 đơn vị sự nghiệp so với tổng số 2.787 đơn vị sự nghiệp năm 2015, đạt tỷ lệ giảm 9,5%. Trong đó, lĩnh vực y tế - dân số giảm 41 đơn vị; lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp giảm 37 đơn vị; lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông giảm 60 đơn vị; lĩnh vực xây dựng cơ bản giảm 48 đơn vị; còn lại 81 đơn vị thuộc các lĩnh vực khác.

Dự kiến trong năm 2021, Hà Nội sẽ sắp xếp giảm thêm 13 đơn vị gồm 6 đơn vị thuộc khối sở, ngành; 6 đơn vị thuộc khối quận, huyện và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. Do đó, tổng số đơn vị sẽ giảm là 280 đơn vị, đạt tỷ lệ hơn 10%.

Thành phố cũng đã hoàn thành chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp. Cụ thể, biên chế viên chức của UBND thành phố được Bộ Nội vụ giao năm 2015 là 128.897 biên chế. Đến năm 2021, thành phố đã giảm 12.890 biên chế (giao năm 2021 là 116.007 biên chế), tương đương tỷ lệ giảm 10%. Biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy (gồm 2 đơn vị: Báo Hànộimới và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong) giảm 16,3%.

Hà Nội còn là địa phương đầu tiên hoàn thành xong toàn bộ vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, được Trung ương đánh giá cao và triển khai nhân rộng tại Hội nghị toàn quốc. Ngay sau khi rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế, Hà Nội đã tập trung thực hiện việc này. Đến tháng 5/2017, thành phố đã phê duyệt xong vị trí việc làm cơ quan hành chính; đến tháng 9/2017 phê duyệt xong vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá công tác tinh giản biên chế đã có sự chuyển biến rõ nét. Đến tháng 5/2021, thành phố đã giải quyết nghỉ tinh giản biên chế được 1.441 trường hợp, trong đó 266 trường hợp nghỉ do sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại theo vị trí việc làm; 698 trường hợp nghỉ do phân loại, đánh giá.

Chưa tăng theo định mức, vẫn giảm cơ học 10%

Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tái chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo điều kiện cho đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực tài chính của đơn vị theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Cơ chế tự chủ tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của người lao động; nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng hoạt động…

Trong kết quả đạt được, thành phố Hà Nội cũng nêu thu nhập bình quân của người lao động từng bước được cải thiện, việc chi trả thu nhập cho từng người lao động trong đơn vị do Thủ tưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ gắn với hiệu suất công tác, không trả bình quân góp phần thu hút được lao động có trình độ cao vào làm việc tại các đơn vị, hạn chế chảy máu chất xám tại các đơn vị sự nghiệp công.

Ngoài kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ còn một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, Hà Nội không được tăng biên chế viên chức, ngoài ra còn phải giảm tỷ lệ cơ học bao gồm cả lĩnh vực giáo dục dẫn đến khó khăn trong việc bố trí giáo viên theo tốc độ đô thị hóa, tăng trường, tăng lớp, tăng học sinh.

Năm 2021, thành phố dự kiến tăng 4.597 biên chế viên chức giáo dục và đã có Văn bản số 2815/UBND-SNV ngày 3/7/2020 báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng tinh thần Thông báo số 9028-CV/VPTƯ ngày 11/3/2019 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ Chính trị bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế để đảm bảo “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có nhân viên y tế”. Tuy nhiên, hiện nay thành phố vẫn chưa được bố trí giao bổ sung.

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp, các ngành sớm tham mưu triển khai có hiệu quả Thông báo số 9028-CV/VPTƯ nêu trên. Tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị là rất rõ ràng. Chính phủ và các bộ, ngành đều đã có các chỉ đạo triển khai. Nhưng việc giao biên chế năm 2020, 2021 cho Hà Nội không những không được tăng theo định mức để bảo đảm giáo viên đứng lớp (Hà Nội còn thiếu 7.134 biên chế giáo viên theo định mức) mà còn giảm cơ học theo tỷ lệ 10%, dẫn đến chất lượng giáo dục Thủ đô bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, giao bổ sung 7.134 biên chế viên chức giáo viên theo định mức cho Hà Nội để có thể bố trí kịp thời giáo viên đứng lớp. Khi các giải pháp chưa được triển khai, trước mắt năm 2022 và các năm tiếp theo không tinh giản biên chế lĩnh vực giáo dục theo chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội cũng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn sắp xếp các trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông cấp huyện thành trung tâm nông nghiệp cấp huyện theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ..../.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.892
0 Bình luận
Sắp xếp theo