11 trường hợp phải thu hồi cà vẹt, biển số xe từ 01/8/2020

Các trường hợp thu hồi biển số xe 2020

Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký (hay còn gọi là cà vẹt xe), biển số phương tiện cơ giới đường bộ.

Trình tự thu hồi cà vẹt, biển số xe mới nhất theo Thông tư 58 BCA

Chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe phải có: Đơn trình bày rõ lý do bị mất.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe tiếp nhận thông tin và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe trên hệ thống và trả giấy chứng nhận thu hồi theo quy định.

Theo quy định của Thông tư 58 BCA, bổ sung thêm 04 trường hợp bị thu hồi cà vẹt và biển số xe:

- Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA;

- Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

- Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

- Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Giữ 07 trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành đó là:

- Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan.

- Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

- Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

- Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

- Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

- Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung (riêng trường hợp này quy định hiện hành không có phần “đục”).

Thông tư Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực ngày 01/08/2020 và thay thế Thông tư 15/1014/TT-BCA và Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 373
0 Bình luận
Sắp xếp theo