04 quy định cần biết về ngày đèn đỏ của lao động nữ từ 01/02/2021

Chính sách mới về ngày đèn đỏ của lao động nữ

Sau đây là những quy định quan trọng ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các chị em theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về về điều kiện lao động và quan hệ lao động (có hiệu lự từ ngày 01/02/2021).

(1) Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

(2) Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động;

(3) Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại mục (1) thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ (quy định mới).

(4) Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại mục (1), người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động (quy định mới).

Hiện hành Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Điều 7. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

….

2. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ như sau:

a) Mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong một tháng;

b) Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

c) Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019.

- Khoản 3 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020.

- Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 77
0 Bình luận
Sắp xếp theo