Nghị định 158/2020/NĐ-CP chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158 năm 2020

Nghị định 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh..

Theo đó, điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán như sau: hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ 800 tỷ đồng trở lên; hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu ít nhất 600 tỷ đồng; hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh: tối thiểu 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty chứng khoán phải đảm bảo có vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật; không có lỗ trong 02 năm gần nhất;…

Bên cạnh đó, bổ sung biện pháp ổn định thị trường là áp dụng biên độ giao dịch giá, ngắt mạch thị trường. Sở giao dịch chứng khoán được tạm dừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ, khôi phục hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 42/2015/NĐ-CP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 38
Bài liên quan