Nghị định 151/2018/NĐ-CP

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP

Nghị định 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Tóm tắt nội dung Thông tư 151/2018/NĐ-CP

Chỉ yêu cầu 50 tỷ đồng vốn pháp định với tự doanh chứng khoán

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, vốn pháp định đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán giảm một nửa, chỉ còn 50 tỷ đồng Việt Nam thay vì 100 tỷ đồng như trước đây.

Nghị định cũng thay đổi một số điều kiện về Tổng Giám đốc (Giám đốc) để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán như sau:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 02 năm;

- Không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trước đây Tổng Giám đốc (Giám đốc) được yêu cầu phải có 03 năm làm việc tại các bộ phận nêu trên và kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 07/11/2018.

Đánh giá bài viết
1 73
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo