Mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới

Mẫu đơn xin được lắp công tơ điện mới là gì? Mẫu đơn xin được lắp công tơ điện mới gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới là gì?

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới là mẫu đơn được lập ra để xin được lắp công tơ điện mới. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xin lắp công tơ điện, người làm đơn...

2. Mẫu đơn xin được lắp công tơ điện mới

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được lắp công tơ điện mới vì một số lý do nào đó như công tơ điện bị hỏng...

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin lắp công tơ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.989
0 Bình luận
Sắp xếp theo