Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn và có thể lập mẫu danh sách các viên chức nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT là gì?

Đây là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 08/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách các viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng. Mẫu nêu rõ thông tin viên chức, quốc tịch, chức danh, số CMND hoặc hộ chiếu...

2. Đối tượng được hưởng miễn trừ ngoại giao:

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc đóng tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) và người đứng đầu các Cơ quan đại diện này.

- Các viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, viên chức của tổ chức quốc tế và các nhân viên hành chính kỹ thuật của các Cơ quan đại diện.

- Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế liên Chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc và thành viên cơ quan được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ về thuế GTGT theo thoả thuận của Chính phủ Việt Nam đã ký kết với tổ chức đó.

3. Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

List of Diplomatic staff entitled to VAT refund

Số TT

No.

Tên

Name

Quốc tịch

Nationality

Chức danh

Position

Hộ chiếu hoặc
Chứng minh thư số
Passport or ID card No.

Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo