Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hướng dẫn 13 2020 UBKTTW

Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Theo đó, Điều 5 mục I Hướng dẫn nêu rõ các trường hợp không giải quyết tố cáo gồm:

- Tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ;

- Tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc;

- Đơn tố cáo có tên nhưng không rõ nội dung, không phản ánh nội dung tố cáo; không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; có từ hai người trở lên cùng ký tên; của người không có năng lực hành vi dân sự.

Đồng thời, những trường hợp không giải quyết khiếu nại là quá thời hạn; đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận, quyết định.

Đặc biệt, sẽ không xem xét, giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử, việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử đến khi bầu cử xong.

Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước 10 ngày tính đến ngày bầu cử thì báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia (với ĐBQH) hoặc Ủy ban bầu cử cấp tương ứng (với đại biểu Hội đồng nhân dân) xem xét, quyết định.

Hướng dẫn này được ban hành ngày 02/12/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Đánh giá bài viết
1 186
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo