Tải Thông tư 04/2024/TT-BLĐTBXH về Hệ thống chỉ tiêu ngành Lao động Thương binh và Xã hội file Doc, Pdf

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 06/05/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo.