Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND Hà Nội mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Cảm ơn bạn đã tải Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND Hà Nội mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND Hà Nội vừa được Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.