Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được chính phủ ban hành, xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, các quy định về việc quản lý dự án xây dựng được ban hành trong các điều luật của Nghị định.