Công văn 10696/BYT-MT về Cách ly y tế cho F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

Hướng dẫn cách ly y tế đối với F1 đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi Covid19

Bộ Y tế vừa mới ban hành Công văn 10696/BYT-MT 2021 ngày 16/12 về cách ly y tế trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Theo đó, hiện nay trên toàn quốc các tỉnh thành đã có mức bao phủ vắc xin Covid19 cao đối với những người trên 18 tuổi. Chính vì vậy Bộ y tế ban hành Công văn này để hướng dẫn các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế về việc cách ly y tế đối với F1 đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi Covid19.

Công văn 10696/BYT-MT 2021

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10696/BYT-MT
V/v: Cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao về bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng, nhiều người thuộc trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (sau đây gọi là F1) đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19. Để kịp thời điều chỉnh các biện pháp đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú), tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế đế theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).

2. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
- Sở Y tế, CDC các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Trường Sơn

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 1.054
0 Bình luận
Sắp xếp theo