Dự kiến mức quà Tết năm 2022 cho người có công với cách mạng

Đề xuất mức quà Tết cho đối tượng có công với cách mạng 2022

Ngày 14/12 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình 1729/TTr-TTg gửi Chủ tịch nước về việc tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thủ tướng Chính phủ đã có tờ trình gửi Chủ tích nước về đề xuất mức quà tặng với đối tượng người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

Dự kiến mức quà Tết cho người có công với cách mạng

Mức quà 600.000 đồng tặng cho các đối tượng là:

- Người có công với cách mạng, bao gồm:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

+ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

+ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

+ Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức quà 300.000 đồng tặng cho các đối tượng là:

- Người có công với cách mạng, bao gồm:

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

+ Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

+ Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Tổng kinh phí để tặng quà là bốn trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn.Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 341
0 Bình luận
Sắp xếp theo