Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT 2019

Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT

Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT

Xử lý dứt điểm hiện tượng hợp đồng giáo viên lâu năm

Ngày 08/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Theo đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục: Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, đảm bảo quy định về định mức số lượng, chất lượng giáo viên; xử lý dứt điểm việc hợp đồng giáo viên nhiều năm mà không thực hiện tuyển dụng viên chức; Nâng cao đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm cán bộ, giáo viên, giảng viên vi phạm quy định về đạo đức; Thực hiện công tác đánh giá giáo viên...

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị, cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục…

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 381
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo