Mẫu đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện

Mẫu đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện là gì? Mẫu đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện là gì?

Mẫu đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện là mẫu bản đề cương được lập ra để ghi chép đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện. Mẫu nêu rõ đề cương, nội dung kiểm tra sử dụng điện... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương

2. Mẫu đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện

Mẫu Đề cương Báo cáo kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của Kiểm tra viên điện lực

I. Báo cáo kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của Kiểm tra viên điện lực thuộc đơn vị điện lực của năm trước

1. Kiểm tra sử dụng điện

- Kiểm tra theo kế hoạch

+ Số cuộc kiểm tra.

+ Đối tượng được kiểm tra: Sinh hoạt/sản xuất/dịch vụ...

+ Nội dung kiểm tra.

+ Số vụ vi phạm đã phát hiện, đã xử lý, chưa xử lý (nguyên nhân).

+ Những hành vi vi phạm phổ biến.

- Kiểm tra đột xuất

+ Số cuộc kiểm tra.

+ Đối tượng được kiểm tra: Sinh hoạt/sản xuất/dịch vụ...

+ Nội dung kiểm tra.

+ Số vụ vi phạm đã phát hiện, đã xử lý, chưa xử lý (nguyên nhân).

+ Những hành vi vi phạm phổ biến.

2. Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện

- Kiểm tra theo kế hoạch

+ Số cuộc kiểm tra.

+ Nội dung kiểm tra.

+ Số vụ vi phạm đã phát hiện, đã xử lý, chưa xử lý (nguyên nhân).

+ Những hành vi vi phạm phổ biến.

- Kiểm tra đột xuất

+ Số cuộc kiểm tra.

+ Nội dung kiểm tra.

+ Số vụ vi phạm đã phát hiện, đã xử lý, chưa xử lý (nguyên nhân).

+ Những hành vi vi phạm phổ biến.

II. Báo cáo kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của Kiểm tra viên điện lực thuộc thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty Điện lực của năm trước

1. Kiểm tra sử dụng điện

- Kiểm tra theo kế hoạch

+ Số cuộc kiểm tra.

+ Đơn vị thực hiện kiểm tra.

+ Đối tượng được kiểm tra: Sinh hoạt/sản xuất/dịch vụ...

+ Nội dung kiểm tra.

+ Số vụ vi phạm đã phát hiện, đã xử lý, chưa xử lý (nguyên nhân).

+ Những hành vi vi phạm phổ biến.

- Kiểm tra đột xuất

+ Số cuộc kiểm tra,

+ Đơn vị thực hiện kiểm tra.

+ Đối tượng được kiểm tra: Sinh hoạt/sản xuất/dịch vụ...

+ Nội dung kiểm tra.

+ Số vụ vi phạm đã phát hiện, đã xử lý, chưa xử lý (nguyên nhân).

+ Những hành vi vi phạm phổ biến.

2. Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện

- Kiểm tra theo kế hoạch

+ Số cuộc kiểm tra.

+ Đơn vị thực hiện kiểm tra.

+ Nội dung kiểm tra.

+ Số vụ vi phạm đã phát hiện, đã xử lý, chưa xử lý (nguyên nhân).

+ Những hành vi vi phạm phổ biến.

- Kiểm tra đột xuất

+ Số cuộc kiểm tra.

+ Đơn vị thực hiện kiểm tra.

+ Nội dung kiểm tra.

+ Số vụ vi phạm đã phát hiện, đã xử lý, chưa xử lý (nguyên nhân).

+ Những hành vi vi phạm phổ biến.

Mẫu đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện

Mẫu đề cương báo cáo kiểm tra sử dụng điện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 154
0 Bình luận
Sắp xếp theo