Tự học Microsoft Excel 2010

Tài liệu tự học Microsoft Excel

Tự học Microsoft Excel 2010 là tài liệu hướng dẫn các bạn tất cả về Microsoft Excel 2010, từ cơ bản đến nâng cao. Các bài tự học Excel 2010 này tuần tự các bước, phù hợp với các bạn chưa biết gì về Excel cũng như cần nâng cao, chuyên sâu về các tính năng của chương trình này. Mời các bạn tham khảo.

Tự học Microsoft Excel

Các hàm thông dụng trong Excel

Tổng hợp các phím tắt cho Word

Với các chương trình Excel 2003, Microsoft Excel 2007, thì Tự học Microsoft Excel 2010 được phát triển hơn hẳn các chương trình này với nhiều tính năng mới, mở rộng nhiều chức năng cũ như Thêm tính năng Sparkline, tính năng Macro, vẽ đồ thị được nhiều cải tiến, nâng cao....

Tự học Microsoft Excel 2010 nội dung bao gồm:

  • Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  • Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel
  • Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel
  • Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm
  • Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu
  • Chương 5: Đồ Thị Trong Excel
  • Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính
  • Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates
  • Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật

Cụ thể:

Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

1. Chức năng Backstage View

Giao diện ribbon của Office 2010 được đưa vào tất cả các ứng dụng trong gói Office 2010.

Công cụ Backstage View được truy cập qua phím Office (góc trên bên trái), hỗ trợ sử dụng các tác vụ như lưu tài liệu hoặc in ấn.

Tài liệu tự học Microsoft Excel

Thanh định hướng bên trái của Backstage View chứa nhiều lệnh, như cho phép ai sửa tài liệu, kích cỡ file...

Thêm tính năng Sparkline

Tài liệu tự học Microsoft Excel

Đánh giá bài viết
24 54.052
0 Bình luận
Sắp xếp theo