Thông tư 58/2020/TT-BQP chế độ báo cáo định kỳ thuộc Bộ Quốc Phòng

Thông tư số 58/2020/TT-BQP

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 58/2020/TT-BQP quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng được quy định như sau:

Báo cáo định kỳ hàng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo;

Báo cáo định kỳ hàng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo;

Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15/6 đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo;

Báo cáo định kỳ năm: Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo;

Đối với các báo cáo định kỳ khác (nếu có) thuộc phạm vi quản lý của BQP, thời gian chốt số liệu do cơ quan ban hành chế độ báo cáo định kỳ quy định.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 40
Bài liên quan