Thông tư 16/2020/TT-BTNMT kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản

Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT

Thông tư 16/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.

Ngày 18/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 16/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.

Theo đó, yêu cầu chung trong khai đào công trình như sau: Công trình đào phải có giải pháp bảo đảm an toàn thi công và bảo vệ môi trường theo quy định; Có kế hoạch và tiến độ thi công; Các công trình hào, giếng có chiều sâu lớn hơn 2,0m và công trình lò phải chống chèn để đảm bảo an toàn; Các công trình khai đào hào, giếng, lò đều phải thông gió đảm bảo cung cấp đủ lượng không khí sạch, hạn chế nông độ bụi, khí độc, khí nổ bảo đảm an toàn;…

Ngoài ra, công tác lấy mẫu tại công trình khai đào phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: Việc lấy mẫu tại công trình khai đào phải tuân thủ thuyết minh đề án, dự án, nhiệm vụ địa chất đã được duyệt; Phương pháp lấy mẫu phù hợp với đặc điểm phân bố, tính chất của vật liệu đối tượng lấy mẫu; Mẫu được lấy tách riêng khi phân biệt bằng mắt thường tại thực địa đối với các đối tượng địa chất, khoáng sản có dấu hiệu khác nhau về thành phần, cấu tạo, kiến trúc, màu sắc và các đặc điểm khác;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 22
Bài liên quan