Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2022-2023 giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn trong năm học mới. Mẫu được lập theo phụ lục III của Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Kế hoạch giáo dục HĐTN 6 sách Chân trời sáng tạo là Khung kế hoạch của giáo viên theo Công văn 5512 được biên soạn chi tiết cho từng bài học. Mỗi bài học gồm bao nhiêu tiết học, các bài học thuộc tuần bao nhiêu để các thầy cô nắm được Kế hoạch dạy học, chuẩn bị hiệu quả.

Dưới đây là Kế hoạch giáo dục của giáo viên THCS theo CV 5512, mời các thầy cô tham khảo.

Tài liệu khung kế hoạch giáo dục của giáo viên cho năm học 2022-2023 dưới đây là Kế hoạch giáo dục của giáo viên THCS theo CV 5512 bao gồm 2 mẫu kế hoạch của hai trường học THCS khác nhau để thầy cô tham khảo và bổ sung vào kho tài liệu của mình thêm phong phú hơn.

1. Kế hoạch giáo dục của giáo viên THCS theo CV 5512 số 1

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS KHÁNH LỢI

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP, LỚP 6

(Năm học 2022 - 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Chủ đề 1:

Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới

4

Tháng 9/2022

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

2

Chủ đề 2 Chăm sóc cuộc sống cá nhân

4

Tháng 10/2022

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

3

Kiểm tra giữa kì I

1

Tháng 10/2022

KHBD

Lớp học

4

Chủ đề 3 Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

3

Tháng 11/2022

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

5

Chủ đề 4: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình

4

Tháng 12/2022

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

6

Chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu

1

Tháng 1/2023

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

7

Kiểm tra cuối kì I

1

Tháng 10/2022

KHBD

Lớp học

8

Chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu (tiếp)

1

Tháng 1/2023

9

Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện

4

Tháng 2/2023

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

10

Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống Việt Nam

3

Tháng 3/2023

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

11

Kiểm tra giữa kì II

1

Tháng 3/2023

KHBD

Lớp học

12

Chủ đề 8

Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

4

Tháng 4/2023

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

13

Chủ đề 9

Tôn trọng người lao động

2

Tháng 5/2023

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

14

Kiểm tra cuối kì II

1

Tháng 5/2023

KHBD

Lớp học

15

Tạm biệt lớp 6

1

Tháng 5/2023

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học tập…

Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

...

3. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Khánh Lợi, ngày 19 tháng 8 năm 20...

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

................

Do nội dung Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm 6 sách Chân trời sáng tạo của giáo viên quá dài nên HoaTieu đã làm thành file tải về để thầy cô tải về tham khảo bản đầy đủ và thuận tiện hơn.

2. Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm 6 sách Chân trời sáng tạo của giáo viên số 2

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG TH&THCS.....................
TỔ.......
Họ và tên giáo viên:........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày..... tháng ...năm 2022

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HĐTNB, HN, LỚP 6
(Năm học 2022 - 2023)

Cả năm: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết;

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết; Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tiết PPCT

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Tên chủ đề

Hoạt động

Tên bài

Tuần 1

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

Chủ đề 1:

Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới

SHDC

Chào mừng năm học mới

1

1

HĐGD

NV1: Khám phá trường THCS của em

NV2: Tìm hiểu bản thân

1

2

SHL

Xây dựng tổ chức lớp

1

3

SHDC

Tìm hiểu về truyền thống nhà trường

1

4

Tuần 2

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV3: Điều chỉnh thái độ, cảm xúc của bản thân

NV4: Rèn luyện để tự tin bước vào tuổi mới lớn

NV5: Rèn luyện sự tập trung trong học tập

1

5

SHL

Tìm hiểu nhiệm vụ chính của năm học

1

6

SHDC

Tham gia xây dựng văn hoá trường học

SHDC

7

Tuần 3

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV6: Dành thời gian cho sở thích của em

NV7: Rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi

NV8: Giúp bạn hòa đồng với môi trường học tập mới

HĐGD

8

SHL

Thực hiện nội qui học tập lớp học.

SHL

9

SHDC

Hát những bài hát truyền thống về nhà trường

1

10

Tuần 4

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV9: Tự tin vào bản thân

NV10: Thể hiện hình ảnh của bản thân

NV11: Đánh giá

1

11

SHL

Thực hiện nội qui trường, lớp

1

12

2

Chủ đề 2 Chăm sóc cuộc sống cá nhân

SHDC

Tìm hiểu phương pháp học tập hiệu quả

1

13

Tuần 5

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV1: Chăm sóc sức khỏe qua việc thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày

NV2: Tìm hiểu tư thế đi, đứng, ngồi đúng

NV3: Sắp xếp không gian học tập, sinh hoạt

1

14

SHL

Vệ sinh, sắp xếp các góc của lớp học

1

15

SHDC

Lan toả giá trị yêu thương

1

16

Tuần 6

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV4: Kiểm soát nóng giận

NV5: Tạo niềm vui và sự thư giãn

NV6: Kiểm soát lo lắng

1

17

SHL

Hát ca ngợi Phụ nữ

1

18

SHDC

Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam

1

19

Tuần 7

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV7: Suy nghĩ tích cực để kiểm soát cảm xúc

NV8: Sáng tạo chiếc lọ thần kì

NV9: Chiến thắng bản thân

1

20

SHL

Làm quà tăng mẹ tặng cô

1

21

SHDC

Tổ chức diễn đàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

1

22

Tuần 8

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV10: Xử lí tình huống kiểm soát nóng giận và lo lắng

NV11: Tự đánh giá

1

23

SHL

Thực hành phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

1

24

3

Chủ đề 3 Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

SHDC

Thi đua “Dạy tốt, học tốt”

1

25

Tuần 9

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV1: Khám phá cách thiết lập và mở rộng quan hệ bạn bè

NV2: Tìm hiểu các cách thiết lập mối quan hệ với thầy cô

NV3: Tìm hiểu các bước giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè

1

26

SHL

KIỂM TRA GIỮA KÌ

1

27

SHDC

Kỉ niệm ngày Pháp Luật Việt Nam

1

28

Tuần 10

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV4: Giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, thầy cô

NV5: Phát triển kĩ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp

1

29

SHL

Thảo luận: Sống có đạo đức và sống theo pháp luật

1

30

SHDC

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

1

31

Tuần 11

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV6: Xác định một số vấn đề thường xảy ra trong mối quan hệ của em ở trường

NV7: Giải quyết vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ bạn bè

NV8: Ứng xử đúng mực với thầy cô

1

32

SHL

Tri ân thầy cô

1

33

SHDC

Phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội

1

34

Tuần 12

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV9: Sưu tầm danh ngôn về tình bạn, tình thầy trò

NV10: Xây dựng sổ tay giao tiếp của lớp

NV11: Tự đánh giá

1

35

SHL

Chung tay đẩy lùi tệ nạn XH

1

36

4

Chủ đề 4: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình

SHDC

Giáo dục truyền thống gia đình

1

37

Tuần 13

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV1: Giới thiệu gia đình em

NV2: Tìm hiểu cách nuôi dưỡng các mối quan hệ trong gia đình

1

38

SHL

Yêu gia đình của em

1

39

SHDC

Bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo

1

40

Tuần 14

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV3: Thực hiện những việc làm chăm sóc gia đình thường xuyên

NV4: Chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ, người thân

NV5: Quan tâm đến sở thích của người thân

1

41

SHL

Quan tâm đến “chú bộ đội” của gia đình

1

42

SHDC

Giữ gìn truyền thống văn hoá địa phương

1

43

Tuần 15

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV6: Xác định vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình và cách giải quyết

NV7: Tạo bầu không khí gia đình vui vẻ

1

44

SHL

Xây dưng gia đình văn hóa

1

45

SHDC

Tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam

1

46

Tuần 16

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV8: Vẽ gia đình mơ ước của em

NV9: Tự đánh giá

1

47

SHL

Tự hào về gia đình của em

1

48

4

Chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu

SHDC

Vui xuân ấm no

1

49

Tuần 17

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học,

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV1: Xác định các khoản tiền của em

NV2: Chỉ ra những lí do xác định khoản chi ưu tiên của em

NV3: Xác định cái mình cần và cái mình muốn

1

50

SHL

Trang trí lớp đón Tết

1

51

SHDC

Sơ kết học kì I

1

52

Tuần 18

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV4: Xác định khoản chi ưu tiên

NV5: Quyết định khoản chi ưu tiên

NV6: Tự đánh giá

1

53

SHL

Sơ kết của lớp

1

54

6

Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện

SHDC

Tổ chức hoạt động tập thể

1

55

Tuần 19

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV1: Xác định không gian công cộng

NV2: Tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng

1

56

SHL

Sơ kết tuần

1

57

SHDC

Chào năm mới

1

58

Tuần 20

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV3: Thực hành nói, cười đủ nghe nơi công cộng

NV4: Xếp hàng trật tự nơi công cộng

NV5: Lựa chọn trang phục phù hợp nơi công cộng

1

59

SHL

Ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội

1

60

SHDC

Văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân

1

61

Tuần 21

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV6: Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên

NV7: Giúp đỡ và chia sẻ với mọi người

NV8: Ứng xử trước hành vi thiếu văn minh

1

62

SHL

Hát mừng Đảng, mừng xuân

1

63

SHDC

Thực hiện tuần lễ xanh-sạch-đẹp

1

64

Tuần 22

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

- Nhiệm vụ 8: Thể hiện thái độ trước hành vi thiếu văn minh

- Nhiệm vụ 9: Tuyên truyền, vận động ngưòi thân, bạn bè ứng xử văn minh noi công cộng.

1

65

SHL

Vẽ tranh chủ đề: Mừng Đảng, mừng Xuân.

1

66

7

Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống Việt Nam

SHDC

Tham gia lao động vệ sinh trường, lớp

1

67

Tuần 23

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV1: Kể tên các làng nghề truyền thống ở Việt Nam và sản phẩm tiêu biểu

NV2: Tìm hiểu hoạt động đặc trưng và lưu ý an toàn khi làm nghề truyền thống

1

68

SHL

Sắp xếp lớp học gọn gàng

1

67

SHDC

Phát triển nghề truyền thống trong Hội nhập quốc tế.

1

70

Tuần 24

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV3: Phỏng vấn nghệ nhân

NV4: Rèn luyện những phẩm chất năng lực cuả người làm

1

71

SHL

Hạnh phúc được làm nghề truyền thống

1

72

SHDC

Tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ

1

73

Tuần 25

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV5: Thực hiện trách nhiệm giữ gìn các làng nghề truyền thống

NV6: Sáng tạo sản phẩm

1

74

SHL

Giới thiệu người phụ nữ đảm đang của làng nghề

1

75

SHDC

Tiến bước lên Đoàn

1

76

Tuần 26

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV7: Tuyên truyền quảng bá nghề truyền thống

NV8: Tự đánh giá

1

77

SHL

Chia sẻ trách nhiệm

1

78

8

Chủ đề 8

Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

SHDC

Hát về hòa bình thế giới

1

79

Tuần 27

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV1: Tìm hiểu về một số thiên tai

NV2: Tìm hiểu tác động của biến đôi khí hậu

1

80

SHL

Thảo luận: cuộc sống quanh ta

1

81

SHDC

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

1

82

Tuần 28

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV3: Tự bảo vệ khi có bão

NV4: Tự bảo vệ trước lũ lụt

NV5: Tự bảo vệ khi sạt lở đất

1

83

SHL

Nâng cao ý thức tự bảo vệ

1

84

SHDC

Tổng vệ sinh toàn trường

1

85

Tuần 29

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV6: Phòng chống dịch bệnh sau thiên tai

NV7: Thực hiện những việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu

1

86

SHL

Sắp xếp lại lớp học

1

87

SHDC

Tuyên truyền giảm thiểu biến đổi khí hậu

1

88

Tuần 30

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV8: Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè “Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu”.

NV9: Tự dánh giá

1

89

SHL

Chăm sóc vườn trường

1

90

9

Chủ đề 9

Tôn trọng người lao động

SHDC

Nói chuyện về vẻ đẹp người lao động

1

91

Tuần 31

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV1: Kể tên một số nghề

NV2: Khám phá giá trị của nghề

1

92

SHL

Khám phả bản thân

1

93

SHDC

Mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

1

94

Tuần 32

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV3: Khám phá một số yếu tố ở người lao động tạo nên giá trị của nghề

NV4: Thể hiện thái độ tôn trọng người lao động

1

95

SHL

Hát ca ngợi đất nước

1

96

SHDC

Mừng ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

1

97

Tuần 33

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV5: Trân quý nghề của bố mẹ

1

98

SHL

Tự hào là đội viên

1

99

SHDC

Nhớ về Bác

1

100

Tuần 34

Loa, đài, Trang phục, Tranh, ảnh, clip, phiếu học…

Sân trường/ Lớp học

HĐGD

NV6: Tự đánh giá

1

101

SHL

Hát ca ngợi Bác Hồ

1

102

10

TỔNG KẾT NĂM HỌC

3

103, 104, 105

Tuần 35

Nội dung, đề cương tổng kết

Sân trường/ Lớp học

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

…..... ngày...... tháng.... năm......

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 sách Chân trời sáng tạo. Mẫu gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách CTST lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 13.907
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo