Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Lịch sử địa lý lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do các tác giả phía Nam biên soạn. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Lịch sử địa lý lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Lịch sử địa lý lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

LỊCH SỬ ĐỊA 6
HÀ BÍCH LIÊN (Chủ biên phần Lịch sử)
NGUYỄN TRÀ MY, MAI THỊ PHÚ PHƯƠNG
NGUYỄN KIM TƯỜNG VY
NGUYỄN KIM HỒNG (Tổng Chủ biên phần Địa )
PHẠM THỊ BÌNH (Chủ biên phần Địa )
NGUYỄN HỮU BÁCH, VŨ THỊ BẮC, HUỲNH PHẨM DŨNG PHÁT
PHAN VĂN PHÚ, NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, HÀ VĂN THẮNG
PHẠM ĐỖ VĂN TRUNG
207/02/2021
SỞ QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN
SÁCH LỊCH SỬ ĐỊA 6
PHẦN 1
307/02/2021
Đánh giá bài viết
4 8.154
Bài liên quan