Quyết định 1939/QĐ-TTg 2019 Đẩy mạnh dịch vụ công mức độ 4 của BHXH

Quyết định số 1939/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan".

Ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1939/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan".

Theo đó phấn đấu đến hết năm 2020, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành Bảo hiểm đạt tối thiểu 70%; năm 2021 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tối thiểu 85% và 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai tang phí, tử tuất… sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Cụ thể, nhằm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm, Đề án này đã đề ra các mục tiêu sau đây:

Đẩy mạnh thanh toán điện tử (đặc biệt là các phương thức thanh toán mà số đông người dân có thể tiếp cận sử dụng) và các điều kiện đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

Phấn đấu đến hết năm 2020 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành bảo hiểm đạt tối thiểu 70%;

Năm 2021 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành bảo hiểm đạt tối thiểu 85%;

Năm 2021 có 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị;

.....................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 22
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo