Mới: Phụ cấp thâm niên với giáo viên dạy nghề

Chế độ phụ cấp thâm niên giáo dục nghề nghiệp 2021

Ngày 13/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 103/SGDĐT-TCCB về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Công văn nêu rõ tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên với viên chức có mã số hạng V.09 bởi tại Công văn 47/TCGDNN-NG ngày 08/01/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quy định:

Nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đã được chuyển xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (có 04 ký tự đầu của mã số hạng chức danh là V.09) là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Như vậy, những viên chức đã được chuyển xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục nghề ngiệp (có mã số hạng chức danh bắt đầu bằng V.09) thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ngoài ra, Công văn cũng yêu cầu các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục thực hiện chuyển đổi chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp:

Viên chức hiện đang xếp lương giảng viên cao cấp mã số 15.109 hoặc giảng viên cao cấp hạng I, mã số V.07.01.01: Xếp lương giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp hạng I, mã số V.09.02.01;
Viên chức hiện đang xếp lương giáo viên trung học cao cấp, mã số 15.112: Xếp lượng giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II, mã số V.09.02.06…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo