Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới từ 1/4/2021

Mẫu thẻ BHYT mới nhất 2021

Ngày 03/12/2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1666/QĐ-BHXH về mẫu thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ ngày 01/4/2021

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ ngày 01/4/2021

Theo đó, thông tin in trên phôi thẻ BHYT bao gồm:

- Mã số: in 10 ký tự mà sổ BHXH của người tham gia BHYT.

- Họ và tên: in họ và tên của người tham gia BHYT bằng chữ in hoa.

- Ngày sinh: in ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT.

- Giới tính: in nam hoặc nữ theo hồ sơ đăng ký tham gia Bl IYT.

- Mã mức hưởng BHYT: in (01 ký tự: theo số thứ tự từ 1 dến 5) ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT.

- Mã nơi đối tượng sinh sống: in (02 ký tự: K1/K2/K3) ký hiệu nơi người dân tộc thiếu số và người thuộc hộ gia đinh nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

- Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: in tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu do người tham gia BHYT đăng ký.

- Giá trị sử dụng: in giá trị sử dụng thẻ từ ngày .../.../...

- Thời điểm đủ 05 năm liên tục: in từ ngày .../.../... tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định hiện hành, cụ thể:

+ Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.

- Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ 05 năm hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

- Nơi cấp, đổi thẻ BHYT: in lên địa danh của huyện và tỉnh nơi cơ quan BHXH in cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia.

- Chữ ký: in chức danh, chữ ký quét và họ tên của Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (hoặc người đứng dầu đơn vị thuộc BHXH được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa ủy quyền).

- Vị tri dán ảnh: in khung trống nét đơn màu đen kích thước 20mm x 30mm để chờ dán ảnh.

- Vị trí mã vạch: in mã vạch hai chiều (chứa thông tin trên thẻ và chuỗi ký tự kiểm tra)

Phôi thẻ BHYT đã được in theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 chưa sử dụng hết đến thời điểm Quyết định 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành (tức ngày 01/4/2021), được tiếp tục sử dùn cấp cho các đối tượng tham gia BHYT.

Quyết định 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021 và thay thế Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 293
0 Bình luận
Sắp xếp theo