Hiệu trưởng được quyết định phê duyệt vị trí việc làm

Hiệu trưởng được phê duyệt vị trí việc làm viên chức

Hiệu trưởng được quyết định phê duyệt vị trí việc làm. Nội dung đáng chú ý này được Chính phủ nêu tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể Điều 16 Nghị định này nêu rõ trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

- Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị;

- Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và lập kế hoạch số lượng người làm việc; Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định với số lượng người làm việc của đơn vị…

Với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

- Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm; trình cấp có thẩm quyền quyết định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị;

- Chỉ đạo lập kế hoạch số lượng người làm việc, kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc hàng năm của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…

Đặc biệt, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện không đúng trách nhiệm và thẩm quyền nêu trên sẽ bị xem xét, đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo