Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mới đây Chính phủ đã có Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó Nghị định số 80/2021/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và chính thức thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sau đây là một số chính sach hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành theo Nghị định 80 2021:

- Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Trong đó, mức tối đa được quy định như sau:

Doanh nghiệp nhỏ: Không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm;

Doanh nghiệp vừa: Không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm.

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ như:

Doanh nghiệp siêu nhỏ: Không quá 20 triệu đồng/năm;

Doanh nghiệp nhỏ: Không quá 50 triệu đồng/năm;

Doanh nghiệp vừa: Không quá 100 triệu đồng/năm…

Ngoài ra, vẫn hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nước nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/doanh nghiệp.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP thì Chính phủ không quy định mức tối đa của trường hợp này.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 24
0 Bình luận
Sắp xếp theo