Mẫu danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành

Mẫu danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành là gì? Mẫu danh sách trích ngang gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành là gì?

Mẫu danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành. Mẫu nêu rõ thông tin cán bộ... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Mã số định danh (nếu có)

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực đề nghị cấp phép

Ghi chú

I

Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh

1

2

4

II

Đội ngũ trưởng ca vận hành (đối với hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)

1

2

3

4

5

6

Mẫu danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành

Mẫu danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 625
0 Bình luận
Sắp xếp theo