Mẫu bảng tổng hợp kết quả học tập

Bảng ghi chép tổng hợp kết quả học tập

Bảng ghi chép tổng hợp kết quả học tập là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp kết quả học tập. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin về kết quả học tập... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của bảng ghi chép tổng hợp kết quả học tập như sau:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC/MÔ-ĐUN

MÔN HỌC/MÔ-ĐUN PHẢI HỌC LẠI

Tên MH/MĐ:...

Hệ số:......

Tên MH/MĐ:...

Hệ số:......

Tên MH/MĐ:...

Hệ số:......

ĐIỂM TỔNG KẾT

ĐIỂM TỔNG KẾT

ĐIỂM TỔNG KẾT

Bảng ghi chép tổng hợp kết quả học tập

Bảng ghi chép tổng hợp kết quả học tập

Đánh giá bài viết
1 373
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo