Tổng hợp những hành vi bị khai trừ khỏi đảng năm 2023

Cảm ơn bạn đã tải Tổng hợp những hành vi bị khai trừ khỏi đảng năm 2023

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ ngày 15/11/2017, các hành vi vi phạm của Đảng viên như: Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử; Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản... sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng.