Thông tư 19/2018/TT-BYT về Danh mục thuốc thiết yếu

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 19/2018/TT-BYT về Danh mục thuốc thiết yếu

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 19/2018/TT-BYT về ban hành danh mục thuốc thiết yếu được Bộ y tế ban hành ngày 30/8/2018 quy định cụ thể về các loại thuốc thiết yếu. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.