Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT 2019

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT 2019

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT 2019 135,6 KB 13/09/2019 9:05:00 SA
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT 2019 công bố hết hiệu lực một số Điều Thông tư về dạy thêm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT 2019