Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW 2023

Cảm ơn bạn đã tải Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW 2023

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW dành cho các chi bộ cơ sở nhận xét Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Mẫu nêu ra những nhận xét rõ ràng về những hoạt động của Đảng viên nơi cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú tại đây.