Công văn 4697/UBND-KGVX Hà Nội 2021 áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 4697/UBND-KGVX Hà Nội 2021 áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Công văn 4697/UBND-KGVX Hà Nội 2021 được Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành về áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.