Công văn 294/LĐLĐ Hà Nội 2022 thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 294/LĐLĐ Hà Nội 2022 thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Công văn 294/LĐLĐ Hà Nội 2022 được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ban hành về thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động.