Công văn 1094/BHXH-CSYT

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 1094/BHXH-CSYT

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Công văn 1094/BHXH-CSYT 184,7 KB 18/04/2018 9:36:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công văn 1094/BHXH-CSYT năm 2018 hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến đến 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 30/03/2018.
Xem thêm các thông tin về Công văn 1094/BHXH-CSYT