Công văn 8228/BYT-MT hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ngày 30/9 năm 2021 Bộ y tế đã ban hành Công văn 8228/BYT-MT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo đó để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới; Bộ y tế yêu cầu các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh khẩn trương thực hiện triển khai các nội dung chi đạo tại Công văn 8228/BYT-MT.

Chi tiết Công văn mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BYT-MT
V/v hướng dẫn xét nghiệm
SARS-CoV-2 đối với cơ sở
sản xuất, kinh doanh
Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021
Kính gửi:
- Các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận
lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới; Bộ Y
tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19)
đề nghị các Bộ, ngành Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai
các nội dung sau:
1. Quy định về xét nghiệm SARS-COV-2 tại sở sản xuất, kinh doanh
(CSSXKD):
- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao
động biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc yếu tố
dịch tễ liên quan.
- Thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động:
TT
Địa phương thực hiện
Người lao động
nguy cơ cao (tổ trưởng
tổ sản xuất, quản đốc
phân xưởng, nh đạo
công ty, lễ tân,)*
Người cung cấp dịch vụ
trực tiếp cho CSSXKD
(cung cấp suất ăn, thực
phẩm, nguyên vật liệu,
dịch vbảo vệ, vệ sinh)*
1
Các tỉnh, thành phố
nguy cơ rất cao.
Xét nghiệm hằng tuần
tối thiểu cho 20%
người lao động.
Xét nghiệm hằng tuần cho
tn bộ người lao động.
2
Các tỉnh, thành phố
nguy cao
nguy cơ.
Xét nghiệm 02
tuần/lần tối thiểu cho
5-10% người lao động.
Xét nghiệm 02 tuần/lần
cho toàn bộ người lao
động.
KHẨN
ytdp.longan_Trung tam YTDP Long An_30/09/2021 09:22:59
8228
30
Ký bởi: Văn phòng
Cơ quan: Bộ Y tế
Ngày ký: 30-09-2021
08:58:40 +07:00
2
- Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test kháng nguyên
nhanh.
- Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm y tế cấp huyện
nơi sở sản xuất, kinh doanh đóng chân (Trong khoảng 02 giờ sau khi kết thúc
ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi trường hợp dương tính với SARS-
CoV-2).
2. Cơ s sản xut, kinh doanh nếu tự t nghim bằng test nhanh kng
ngun SARS-COV-2 t phải được ng dẫn của Trung m Kiểm soát bệnh tật
cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Test nhanh kháng ngun SARS-COV-2
phi thuộc danh mục đã đưc cp s đăng ký lưunh hoc cp giấy phép nhp khẩu
của Bộ Y tế. sở sản xuất, kinh doanh tự chu trách nhiệm về chất lượng Test
kháng ngun, quy trình và kết quả xét nghim. Trung tâm Y tế cấp huyện chịu trách
nhiệm kiểm tra, giám t việc thực hiện tiến nh xử ngay, đúng quy định khi
nhn đưc báo cáo kết quxét nghiệm trường hp dương tính vi SARS-CoV-2.
3. Lái xe vận chuyn ng a liên tỉnh, thành phố: Nếu di chuyển từ khu vực
đang thc hiện giãnch xã hội theo Ch thị 16/CT-TTg sang khu vực lin kề đang áp
dụng cấp đnguy cơ dịch bệnh thấp hơn t việc t nghiệm phải do sy tế thực
hin; thời gian t nghiệm theo đúng quy định tại ng n s5753/BYT-MT ngày
19/7/2021 vviệc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận li cho người vận chuyển hàng
h.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg. Phạm Minh Chính (để b/c);
- Các đ/c PTTg (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ/Cục: TTKT, YTDP;
- SYT, TT KSBT tỉnh/thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, MT.
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
[
Đỗ Xuân Tuyên
ytdp.longan_Trung tam YTDP Long An_30/09/2021 09:22:59
Đánh giá bài viết
2 977

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo