22 vị trí công việc được kéo dài tuổi nghỉ hưu

Danh sách công việc được về hưu muộn

Bên cạnh việc nghỉ hưu sớm thì Bộ luật lao động 2019 cũng quy định các trường hợp được kéo dài tuổi nghỉ hưu (nghỉ hưu ở tuổi cao hơn).

Cụ thể, Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường.

Theo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019, cán bộ, công chức làm việc tại vị trí sau đây sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu:

1. Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng;

2. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

3. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;

4. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

5. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

6. Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

7. Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;

8. Thứ trưởng Bộ;

9. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ;

10. Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

11. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

12. Cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

13. Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

14. Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân,

15. Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản;

16. Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật;

17. Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;

18. Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;

19. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

20. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

21. Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

22. Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Lưu ý: Trong 22 vị trí nêu trên, 21 vị trí đầu chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức là nữ.

Hiện hành theo quy định tại Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngoài 22 vị trí nêu trên thì có thêm vị trí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tuy nhiên những vị trí này đã không còn do đã Kết thúc hoạt động theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tra cứu tuổi nghỉ hưu trường hợp kéo dài tuổi nghỉ hưu

Cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh dự kiến dưới đây sẽ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, Cơ quan có thẩm quyền quyết định thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp này không quá 5 tuổi so với NLĐ làm việc ở điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, được thể hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm đủ tuổi nghỉ hưu**

Tuổi nghỉ hưu

cao hơn

Năm sinh

Năm đủ tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

cao hơn

Năm sinh

2021

65 tuổi 3 tháng

Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961

2021

60 tuổi 4 tháng

Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966

2022

65 tuổi 6 tháng

Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962

2022

60 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967

2023

65 tuổi 9 tháng

Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963

2023

61 tuổi

Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967

2024

66 tuổi

Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963

2024

61 tuổi 4 tháng

Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968

2025

66 tuổi 3 tháng

Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964

2025

61 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969

2026

66 tuổi 6 tháng

Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965

2026

62 tuổi

Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969

2027

66 tuổi 9 tháng

Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966

2027

62 tuổi 4 tháng

Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970

2028

67 tuổi

Từ tháng 4/1966 trở đi

2028

62 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971

2029

63 tuổi

Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971

2030

63 tuổi 4 tháng

Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972

2031

63 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973

2032

64 tuổi

Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973

2033

64 tuổi 4 tháng

Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974

2034

64 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975

2035

65 tuổi

Từ tháng 5/1975 trở đi

**Trên bảng là năm đủ tuổi nghỉ hưu, năm nghỉ hưu cao hơn sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 438
0 Bình luận
Sắp xếp theo