Mẫu số 01/LN văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu số 01/LN văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............

....., ngày ... tháng ... năm ....

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu:

- Địa chỉ

- Điện thoại, Fax, Email:

(Tên tổ chức, cá nhân) .........đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp cho phép nhập khẩu giống cây lâm nghiệp sau đây:

1. Tên loài cây:

- Tên khoa học:

- Tên Việt Nam:

2. Số lượng:

- Hạt giống/lô giống: ......... kg

- Cây giống/dòng vô tính: .......... số cây /dòng vô tính

3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):

4. Mục đích nhập khẩu giống:

□ Nghiên cứu

□ Khảo nghiệm

□ Sản xuất thử nghiệm

□ Quà tặng

□ Hội chợ, Triển lãm

□ Hợp tác quốc tế

□ Cây cảnh, cây bóng mát

□ Mục đích khác ........................

5. Thời gian nhập khẩu giống: từ ngày ... tháng ... năm 20...

6. Cửa khẩu nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện .......

7. Lần nhập khẩu (thứ mấy)

- Kèm theo đây là các tài liệu liên quan

□ Tờ khai kỹ thuật □ Giấy chứng nhận ĐKKD □ Giấy chứng nhận Đầu tư (.................)

□ Giấy tờ khác

Tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định của nhà nước về nhập khẩu và báo cáo kết quả nhập khẩu giống về Tổng cục Lâm nghiệp.

Đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp xem xét và giải quyết./.

.... ngày ... tháng .... năm .......
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 01/LN văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu số 01/LN văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo