Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng

Mẫu đơn đề nghị về việc kiểm tra lại lương tháng

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc kiểm tra lại lương tháng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc kiểm tra lại lương tháng

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc kiểm tra lại lương tháng.

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng gồm các nội dung sau:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung đề nghị kiểm tra

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 47
0 Bình luận
Sắp xếp theo