Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)…
TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày…….. tháng…… năm……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp/cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành

Tên cơ sở (doanh nghiệp) đề nghị cấp giấy phép: ........................................................

Trụ sở: .........................................................................................................…..............

Điện thoại: ..............................................................................................…...................

Fax: ........................................................................................................…....................

E-mail: .....................................................................................................…..................

Website (nếu có): ....................................................................................…...................

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan về hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, doanh nghiệp chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm trực tiếp của nước ngoài.

Doanh nghiệp chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm sau khi được cấp giấy phép.

Kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định: ………………………………………..(1)

Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành xem xét, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Các tài liệu kèm theo đơn gồm:

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Sơ yếu lý lịch và bản sao có chứng thực hoặc bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép người đứng đầu cơ sở nhập khẩu thường trú tại Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp;

- Danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách.

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
0 Bình luận
Sắp xếp theo