Mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi

Mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi là gì? Mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi là gì?

Mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình xử lý hồ sơ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi

ĐƠN VỊ:
…………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngàythángnăm….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ƯU ĐÃI

STT

NĂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

ĐƠN VỊ XIN XÁC NHẬN

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

LOẠI DN (FDI/VN)

LĨNH VỰC/ NGÀNH

TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

GIẤY XÁC NHẬN ƯU ĐÃI (HOẶC VĂN BẢN YÊU CẦU BỔ SUNG THÔNG TIN)

I

Doanh nghiệp đã đưc cp GXN

1

II

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện cấp GXN

1

:

Mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi

Mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ ưu đãi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
0 Bình luận
Sắp xếp theo