Top 5 Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm học 2020 - 2021 có đáp án

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm học 2020 - 2021, bao gồm 5 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Đề thi học kì II Tiếng Anh lớp 3

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Kỹ năngNhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giáMức/ĐiểmTổng số câu, số điểm, tỷ lệ %
M1M2M3M4
NgheListen and number.13115 câu
3.75 đ
37.5%
0.250,750,25
Listen and tick the picture122
0.250,50,5
Listen and chose the best answer311
0,750,250.25
ĐọcLook and read then put a tick (v) or (x) in the box217 câu
1.75đ
17.5%
0,50,25
Read and match22
0,250,25
Viếtfill in the gaps1318 câu

20%
0,250,750.25
Reorder the words21
0,50.25
NóiGetting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;2110 câu
2.5đ
25%
0,50,25
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things31
0,750,25
Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening111
0,250,250,25
Tổng91314440 câu
10đ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu i liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
0
2
3
----------Đề 1------------
Họ tên: ………………………………
Lớp: 3……
BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 3
Thời gian: 40 phút
Marks
Reading and writing
Speaking
Total
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q. 8
Q.9
Q.10
PART 1. LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1point)
A.
B .
C.
D.
Question 2: Listen and draw the line. There is an example. (1 point)
A B C D
E
1--…. 2--….. 3--…… 4---……. 0-- E
1
4
Thư viện pháp luật Biểu mẫu i liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
.
Question 3. Listen and tick. (1 point)
1. Laura: Who is she ?
Jimmy.
A.
B. C.
2. Lilly: How many books?
John
A.
B.
C.
3. Mary: How many cats?
Peter.
C.
A. B.
4. Jane: What are these?
Tom.
A.
B.
C.
Question 4. Listen and complete. (1point)
This is my (1) . She is 30 years (2) . She is (3)
and (4) .
Thư viện pháp luật Biểu mẫu i liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 5. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1 point)
1. Wake up.
3. Watch TV.
2. Do homework 4. Make a mess
Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).
1.She is pretty. 3.She is ugly.
2.He is Short.
4.She is fat.
Đánh giá bài viết
9 1.953
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo