Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chính phủ ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.