(8 Mẫu) Hợp đồng lao động năm 2024 mới nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu hợp đồng lao động 2024 được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, là mẫu hợp đồng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mẫu hợp đồng lao động và bản phụ lục hợp đồng lao động mới nhất được Hoatieu giới thiệu qua bài viết sau đây.