Chưa tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Cảm ơn bạn đã tải Chưa tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Chưa tăng mức đóng bảo hiểm y tế 159 KB 30/09/2017 10:52:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Theo đại diện Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, quỹ BHYT hiện nay vẫn có khả năng cân đối được đến hết năm 2019 mà chưa cần phải điều chỉnh nâng mức đóng BHYT. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Chưa tăng mức đóng bảo hiểm y tế